MARKSEN d.o.o.

finančno in poslovno svetovanje
Ulica Tolminskih puntarjev 4
5000 Nova Gorica

Kje smo? (zemljevid)
 


Telefon:

040 204 608
031 626 250

E-mail:
info.marksen@gmail.com

 


Prvo svetovanje po

e-pošti brez plačila!

 

 

 


contact

AKTUALNO

Odprava vzrokov kratkoročne in dolgoročne plačilne nesposobnosti

 Ukrepi finančnega prestrukturiranja družbe so vsi ukrepi, s katerimi v skladu s pravili poslovno-finančne stroke uspemo odpraviti vzroke insolventnosti in zagotovimo da družba postane plačilno sposobna.

Preberi več

JAVNE DRAŽBE

Za ogled vseh aktualnih javnih dražb kliknite TUKAJ >>

PRAVOČASNO ZAVEDANJE IN UKREPANJE PRIPOMORE K USPEŠNEMU POSLOVANJU

Živimo in delujemo v nepredvidljivem in nestabilnemu okolje, zato se od nas zahtevajo pravočasne in pravilne odločitve na vseh področjih. Da lahko pri tem aktivno sodelujemo je potrebno dobro poznavanje dejanskega stanja in morebitna pomoč strokovnakov s primernimi izkušnjami.

Družba MARKSEN d.o.o. ima bogate izkušnje na pdodročju finančno poslovnega svetovanja, skrbnih pregledov ter priprave dokumentacije s področja transfernih cen.

Poznavanje zakonsko dopustih rešitev in njihovih posledic olajša odločitve lastnikom in zastopnikom podjetij.

 

SKRBNI
PREGLED DRUŽB

FINANČNO IN
POSLOVNO
PRESTUKTURIRANJE

PRIPRAVA
DOKUMENTACIJE
O TRANSFERNIH CENAH